Persoanele care consumă Ozempic și Wegovy pot orbi mai repede